Skatteoptimering

“Du skal betale den skat, du skal, men heller ikke mere end det” 

– Karin Kristiansen, økonomikonsulent

Skatteoptimering - få mest muligt ud af dine penge

Det danske skattesystem er både komplekst og omfattende. Der er mange muligheder og begrænsninger, og vi skal sammen løse dine forhold, så du får mest muligt ud af dine penge.

Vi har derfor det helt klare mål for din skatteoptimering, at du skal betale den skat du skal, men heller ikke mere end det.

Ligeledes er det en helt grundlæggende del i det danske samfund, at vi alle skal bidrage til velfærdssamfundet. Dermed sagt har vi alle en forpligtigelse til at bidrage til den store fælleskasse.

Med den rette planlægning og rådgivning kan du betale din skat og samtidigt sikre, at du kan beholde mest muligt selv.

Hvad har betydning for min skatteoptimering?

Mange forhold har indflydelse på din skatteoptimering. Følgende punkter kan indgå i din skatteoptimering:

 • personligt ejet virksomhed kontra selskab
 • virksomhedsordning kontra kapitalafkastordning
 • hævning til private formål og planlægning heraf
 • anvendelse af pensionsmuligheder
 • investeringer i hvad og hvornår
 • planlægning af evt. anvendelse af underskud
 • optimering til de forskellige skattegrænser – eksempelvis:
  • topskat
  • kapitalindkomst
  • aktieindkomst
  • lønaftaler kontra medhjælpende ægtefælle
 • planlæg gæld og sikkerhedsstillelser ift. virksomhedsordningen
 • mulighed for anvendelse af etableringskonto/iværksætterkonto

Hvordan foregår skatteoptimeringen?

I dialog med dig sammensætter vi den løsning, der giver mest mening for dig og din virksomhed. 

Skatteoptimering vil typisk bestå af et årligt optimeringsmøde, hvor vi disponerer årets indkomster og skatter. Derudover vil der typisk være en løbende dialog vedrørende eksempelvis investeringer, hævninger til privat mv., som alle kan have betydning for din samlede skattesituation.   

Skatteoptimering er væsentligt ift. langtidsplanlægning, hvor vi lægger en plan for de skattemæssige dispositioner i forhold til kundens ønske om eksempelvis ophør med virksomhed.

Er der forhold, vi vil være sikre på i forhold til den skattemæssige planlægning, kan vi som din rådgiver søge SKAT om et bindende svar på et konkret spørgsmål.

STEPTO A/S er med dig fra start til slut og yder en uvildig, upartisk og personlig rådgivning med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Måske du også er interesseret i at læse om årsrapport og skatterådgivning, budgetter og budgetopfølgning eller finansieringsrådgivning?

Spørgsmål?

Benny Møller Jensen

Benny Møller Jensen

økonomikonsulent

Karin Kristiansen

Karin Kristiansen

økonomikonsulent

Lars Søgaard

Lars Søgaard

chefkonsulent & indehaver

Genveje