fbpx
Lavere beskatning af elforbrug for landmænd_2

Muligvis lavere beskatning af elforbrug i stuehus hvis du har energimærke

Udgivet af: 

Karin Kristiansen
Karin Kristiansen
Økonomikonsulent

Med hjælp fra Stepto har en nordjysk landmand fået reduceret sin beskatning til mindre end det halve, og sagen har ført til ny praksis hos SKAT. Landmænd med stuehus af nyere dato kan muligvis glæde sig over en lavere beskatning af det private elforbrug i stuehuset. 

Indhold i dette indlæg

Erhvervsdrivende skal beskattes, hvis de udtager varer eller tjenester fra virksomheden til privat brug. Mange landmænd har et stuehus, som de og eventuelle medarbejdere bor i. Hvis ikke landmanden har en særskilt måler på stuehuset, bliver den private andel af elforbruget opgjort efter nogle standardsatser fastsat af SKAT.

Men i en ny sag, som vi har kørt for én af vores landmandskunder, er en nordjysk landmand blevet sat ned i beskatning både fremadrettet og tilbage til 2018. 

Sagen har ført til ny praksis hos SKAT.

Fik halveret sin beskatning af elforbrug i stuehus

Helt konkret er en nordjysk landmand blevet sat ned i beskatning af elforbruget i sit stuehus. Landmanden har klaget til Landsskatteretten over det opgjorte elforbrug med henvisning til, at stuehuset er nyopført i 2012, og at der dermed foreligger en lovpligtig energimærkning og -beregning, som ifølge landmanden bør være udtryk for et mere korrekt skøn over det privat elforbrug end SKATs vejledende mindstesatser.

Efter SKATs standardsatser er den pågældende landmands stuehus, som er på 372 m2, skønnet til et samlet elforbrug til varme og varmt vand på 33.360 kWh. I dette tilfælde nedskrives forbruget til 11.120 kWh efter en 1/3-regel, som gælder, hvis opvarmningen sker via et varmegenvindingsanlæg.

Men landmanden har fået medhold i sagen, hvilket indebærer, at SKAT anvender det i energiberegningen beregnede forbrug på 5.050 kWh frem for det skønnede forbrug på 11.120 kWh. Altså mere end en halvering.

Energimærket kan få din beskatning af elforbrug i stuehuset ned

Det er økonomikonsulent Karin Kristiansen fra Stepto, der har ført sagen for den pågældende landmand. Hun har en opfordring til landmænd med nyere stuehuse:

”Har du et nyere stuehus, hvor der i forbindelse med opførelsen er lavet energimærke, så skal du finde det frem, for det kan give dig adgang til at få penge tilbage i skat. Og hvis du har et gennemrenoveret stuehus med høj isolering og lavenergivinduer mv., så bør du overveje om du skal have lavet et energimærke. På den måde vil du få et mere præcist og formentligt lavere grundlag for beregningen af din beskatning af elforbruget i dit stuehus”.

Ifølge Karin Kristiansen er den bedste løsning som udgangspunkt at kunne dokumentere sit eksakte elforbrug til opvarmning i stuehuset med en særskilt måler (bi-måler) på varmepumpen.

Men i et landbrug er det i praksis ofte ikke muligt, fordi varmen typisk kommer fra en varmepumpe, som også bruges til staldvarme, opvarmning af værksted og varmt vand i bedriften. I de tilfælde er det ikke muligt at opgøre, hvor stor en del af elforbruget, der er gået til privat forbrug. 

I praksis vil mange landmænd derfor ifølge Karin Kristiansen være bedst stillet med et energimærke, såfremt stuehuset er af nyere dato eller gennemrenoveret.

Har du derimod et ældre stuehus uden energimærke, og som er dårligt isoleret, så kan det være et incitament til at få en energirenovering”, forklarer hun.

Muligvis lavere beskatning af elforbrug fremadrettet og tilbage i tid

Sagen fra Nordjylland har medført, at den pågældende landmand nu kan se frem til en lavere beskatning af elforbruget fremadrettet, ligesom han kan forvente refusion af det for meget betalte tilbage til og med indkomståret 2018.

Sagen har desuden medført, at SKAT den 27/10 2023 har offentliggjort et nyt såkaldt styresignal, som de fremadrettet vil værdiansætte privat elforbrug efter. Af styresignalet, som kan læses på skat.dk, fremgår, at hvis privatboligen har et gældende energimærke, og der ikke foreligger en konkret måling af det private elforbrug, vil SKAT anvende energiberegningen som grundlag for beskatningen af elforbruget frem for standardsatserne.  

Styresignalet fastsætter frister for, hvornår erhvervsdrivende kan anmode om at få genoptaget deres sag vedrørende beskatning af elforbrug. For indkomstårene 2018 og 2019 gælder en frist for genoptagelse på 6 måneder fra offentliggørelsen af styresignalet. 

”Min opfordring til landmænd og andre erhvervsdrivende er at anmode Skattestyrelsen om at få genoptaget deres sag, hvis de har forhold som minder om dem fra den nordjyske landmand”, afslutter økonomikonsulent Karin Kristiansen.  

Vil du vide mere om beskatning af elforbrug?

Vil du vide mere om beskatning af elforbrug, kan du læse det nye styresignal fra SKAT.

Sagen er i øvrigt omtalt i LandbrugNord (for abonnenter), i Jyllands-Posten og på finans.dk (for abonnenter) samt på vidensportalen v.dk.

Har du spørgsmål?

 

Har spørgsmål til denne sag, eller vil du vide, om du kan drage nytte af en energirenovering af dit stuehus? 

Så er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Karin Kristiansen på 

karin@stepto.dk

tlf. 9636 5204

 

Du kan også læse mere om skatterådgivning og skatteoptimering.    

Del denne nyhed i dit netværk
Nyheder direkte i din indbakke?

Vi holder dig opdateret om nyt inden for virksomhedsdrift og -økonomi.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag en email, så snart vi har nyt. 

Du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik. 

Vi holder dig opdateret med relevant nyt for virksomhedsejere

Skriv dig op til STEPTOs nyhedsbrev og modtag nyheder og produktinformationer fra vores økonomiske eksperter. Du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik.