fbpx

Momsregnskab

”Vi sørger for momsudarbejdelsen i din virksomhed efter alle gældende regler og til de rette frister. Med vores hjælp til momsen kan du fokusere på at drive din virksomhed fremad.”

– Tina Haals Hansen, revisorassistent

Brug for hjælp?

Hjælp til indberetning af moms og udarbejdelse af momsregnskab

Som momsregistreret selskab, er det et krav, at der føres regnskab over køb og salg af varer og ydelser, så din momsafregning udarbejdes korrekt. Ved udgangen af hver momsperiode, skal der foretages en momsopgørelse, som indberettes til Skattestyrelsen.

Vi hjælper dig med at udarbejde dit eller din virksomheds momsregnskab, og sørger for den formelle momsindberetning og overholdelse af gældende frister. Vi hjælper også gerne med at indberette andre relevante oplysninger til offentlige myndigheder – som f.eks. EU-salg, lønsum eller lignende forhold, der er relevante for dit samlede regnskab.

Hvad indeholder et momsregnskab?

Et momsregnskab har til formål at vise, hvor meget du eller din virksomhed skal indberette og betale i moms til staten. Regnskabet skal som minimum indeholde en konto for købs- og salgsmoms, samt specifikke konti hvis dit selskab handler med udlandet.

Selve momsbeløbet findes i det almindelige forretningsregnskab, der altid skal være opdateret, inden momsen indberettes til Skattestyrelsen. I regnskabet skal alle bilag fra momsperioden medregnes, og det er en fordel jævnligt at afstemme din bogholdning, således du er sikret, at alle relevante bilag indgår i forretningsregnskabet.

Vi hjælper både med den generelle bogføring og momsudarbejdelsen, så dine regnskaber udføres og vedligeholdes i hht. gældende regler. På den måde slipper du selv for det store administrative arbejde, der fjerner fokus fra din kerneforretning.

Hvornår skal der indberettes moms?

Datoerne for indberetning af moms afhænger af, om man som virksomhed har valgt måneds-, kvartals- eller årsafregning. Uanset afregningstype, fremgår de officielle tidsfrister for indberetning af moms online hos Skattestyrelsen, ligesom vores revisorer også altid har det fulde overblik over gældende frister og deadlines.

Når du lader os stå for udarbejdelsen af dit momsregnskab, sørger vi for, at din indberetning og betaling af moms altid sker til tiden, og at selve momsregnskab opstilles og udarbejdes jf. gældende forskrifter.

Sammen med momsregnskabet modtager du desuden en balance, så du selv kan følge med i, hvordan det går med din virksomhed. Det er også muligt at få hjælp til virksomhedens øvrige budgetter og budgetopfølgning, samt at samle alle din virksomheds økonomisk-administrative opgaver hos os.

Kontakt Stepto nu

Spørgsmål?

Picture of Maiken Kjær Farsinsen

Maiken Kjær Farsinsen

revisorassistent