fbpx

NB: I ugerne 28-31 holder kontoret åbent mandag-fredag kl. 9-14. Vi ønsker dig en god sommer. 

Årsrapport og skatteregnskab

“Lad STEPTO udarbejde din årsrapport eller skatteregnskab, så du sikrer kvaliteten og troværdigheden omkring din virksomhed”.

– Benny Møller Jensen, økonomikonsulent

Brug for hjælp?

Regler for årsrapport og skatteregnskab

Under den danske årsregnskabslov er man som IVS, ApS og A/S virksomhed forpligtet til at indberette et årsregnskab og et skatteregnskab som en del af den samlede årsrapport.

Har man derimod en personligt ejet virksomhed, f.eks. en enkeltmandsvirksomhed, er man imidlertid kun påkrævet at indberette et skatteregnskab via et oplysningsskema til Skattestyrelsen.

Hos STEPTO har vi mange års erfaring med at udarbejde begge dele for især landmænd, men også for andre små og mellemstore virksomheder.

Udarbejdelse og indberetning af årsrapport

Som koncept dækker årsrapporten over det samlede regnskab, der beskriver årets reelle resultat i forhold til aktiviteterne over et regnskabsår. Rapporten har til formål at tegne et retvisende billede af din virksomheds økonomiske situation, herunder aktiver, passiver, finansielle stilling og årets resultat.

Foruden årsregnskabet skal en årsrapport også indeholde en ledelsesberetning, som afspejler ledelsens vurdering af årets resultat, samt forklaringer på hvorfor året er gået, som det er. Derudover kan man også vælge at notere eventuelle tiltag fra årets løb, og hvad forventningerne er til disse i det kommende år.

Endelige indeholder en årsrapport en sammenligning af en virksomhedens aktuelle produktionsniveau sammenlignet med de fire forrige år. Dette giver et godt udgangspunkt for at vurdere virksomhedens langsigtede udvikling.

Ligesom STEPTO kan være dig behjælpelig med udarbejdelsen af selve årsrapporten og -regnskabet, hjælper vi naturligvis også med formuleringen af din ledelsesberetning, hvis du ønsker.

Spørgsmål?

Picture of Benny Møller Jensen

Benny Møller Jensen

økonomikonsulent

Økonomisk rådgivning
der betaler sig:

Med hjælp fra Stepto fik en nordjysk landmand halveret sin beskatning af elforbruget til opvarmning af sit stuehus – både fremadrettet og tilbage til og med 2018. Og sagen har fået SKAT til at ændre praksis fremadrettet. 

“Har du et nyere stuehus med energimærke, skal du finde det frem, for det kan give dig adgang til at få penge tilbage i skat. Og har du et ældre stuehus, kan dette være et incitament til at få lavet en energirenovering”. 

– Karin Kristiansen, økonomikonsulent

Karin Kristiansen, økonomikonsulent

Sådan udarbejder vi din årsrapport

Når vi arbejder med årsrapporter, følger vi altid en række forskellige trin. Disse dækker over:

  • Opgørelse af dækningsbidrag.
  • Personlig indkomst og formue.
  • Udskudt/latent SKAT.
  • Anlægskartotek.


I praksis vil det sige, at vi starter med at tilbyde at lave en dækningsbidragsopgørelse, hvor vi opsætter regnskabet, så det er tilpasset de produktionsenheder, du har i virksomheden, opdelt på dækningsbidrag.

Herefter leverer vi en samlet årsrapport for såvel virksomhedens som dine (herunder eventuel ægtefælles) personlige indkomst- og formueforhold. Du modtager således en opgørelse af hele din økonomi som en integreret del af årsrapporten, hvilket mange kreditgivere foretrækker.

Derudover tilbyder vi også en specificeret opgørelse af udskudt eller latent SKAT. Det vil sige, at vi giver en vurdering på, hvad du eventuelt skylder i SKAT ved eksempelvis salg af ejendom. Mange kunder vil gerne kende fordelingen på eksempelvis bygninger, besætning, maskiner m.v., og vi tilpasser altid opgørelserne efter dine nøjagtige behov og ønsker.

I sammen ombæring leverer vi et fuldt specificeret anlægskartotek, som giver et overblik over dine anlæg, herunder bygninger, maskiner og inventar.

Individuel gennemgang af din årsrapport

Når du får udarbejdet dit årsregnskab og din årsrapport hos os, tilbyder vi altid at præsentere materialet ved en personlig gennemgang.

På dette møde kigger vi også på fem-års-oversigten og rådgiver dig om, hvordan du kan bruge den som afsæt til at videreudvikle din virksomhed eller bedrift.

Det er vigtigt for os, at du kan bruge din årsrapport til noget, og derfor gør vi os umage med at præsentere den så relevant som muligt og at levere konkret rådgivning samtidig.

Kontakt Stepto nu

Hvad er et skatteregnskab for en virksomhed?

I modsætning til årsrapporten indeholder et skatteregnskab udelukkende en opgørelse til SKAT. Det vil sige, at det kun er det, din virksomhed skal betale i skat, der bliver dokumenteret.

Grundlæggende indeholder et skatteregnskab tre dele:

  • Opgørelse af de indtægter og udgifter, der er bogført i løbet af året.
  • Opgørelse af aktiver og passiver.
  • Kapitalforklaring.


I forbindelse med udarbejdelsen af dit skatteregnskab, kan du overveje at lade os foretage en
skatteoptimering, som kan sikre dig, at du får mest muligt ud af dine afskrivninger; at du anvender virksomhedsordningen optimalt, og at du får lavet en langsigtet skatteplan, så din indkomst bliver billigst muligt beskattet.

Frist for indberetning af årsregnskab

Selve regnskabsåret følger kalenderåret og dækker over den periode, hvor du løbende bogfører din virksomheds udgifter og indtægter.

Har du startet virksomhed midt på året, for eksempel den 1. marts, vil dit første rengskabsår løbe fra midten af første måned – altså 15. marts – til og med 31. december samme år. Herefter vil din virksomheds regnskabsår følge kalenderåret.

Selve fristen for indberetning af din årsrapport kan du finde hos Erhvervsstyrelsen.

Har du brug for hjælp til udarbejdelsen af dit årsregnskab, din årsrapport eller dit skatteregnskab, står vores dygtige revisorer altid klar til at assistere.

Vi holder dig opdateret med relevant nyt for virksomhedsejere

Skriv dig op til STEPTOs nyhedsbrev og modtag nyheder og produktinformationer fra vores økonomiske eksperter. Du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik.