fbpx

Ejendoms-avancer

“Vi har stor erfaring i at beregne ejendomsavancer, og vi vil derfor grundigt gennemgå og beregne ejendomsavancen på din ejendom.”

– Karin Kristiansen, økonomikonsulent

Brug for hjælp?

Beregning af ejendomsavance?

Har du fortjeneste ved salg af fast ejendom, skal du beskattes af denne fortjeneste.

Reglerne for dette er fastsat i ejendomsavancebeskatningsloven, som er en kompleks lovgivning, der regulerer, hvor meget man kan tillægge din faktiske anskaffelsessum. Ligeledes regulerer loven, hvilken metode der kan anvendes alt efter, hvordan ejendommen er vurderet og anvendt.

Overvejer du salg af fast ejendom, anbefaler vi, at du overvejer at søge rådgivning i god tid inden underskrift af en evt. salgsaftale. På den måde har du mulighed for at optimere salget mest muligt. 

Det er vigtigt, at du som ejer af en ejendom, hvor der skal beregnes ejendomsavance, har gemt alle dine regnskaber tilbage i tid. Det er nemlig dig, der skal dokumentere, hvilke investeringer du har foretaget på din ejendom.

Hvilke ejendomme skal der beregnes ejendomsavance på?

Der er reelt kun to typer af ejendomme, der ikke skal beregnes ejendomsavance ved: 

Enfamiliehuse/ejerlejligheder, hvor du som ejer har anvendt boligen som din reelle bopæl i din ejertid, skal der ikke beregnes avance på, idet en eventuel fortjeneste er skattefri. Ligeledes er et eventuelt tab privat.

Det samme gør sig gældende for ferieboliger, der er købt og anvendt som ejerens feriebolig.

Alle andre situationer medfører ved at salg af ejendommen, at der skal beregnes ejendomsavance. Det gælder, uanset om ejendommen er ejet i selskabsform eller som personligt ejet. Af ejendomme kan nævnes erhvervsejendomme, blandede ejendomme, landbrug, ejerboliger/ejerlejligheder, der ikke har været anvendt privat som anført ovenfor, herunder også forældrekøbsejendomme.

Kontakt Stepto nu

Hvornår er det bedst at få beregnet ejendomsavancen?

Når du går i salgstanker, er det mest hensigtsmæssigt at få beregnet skatten med det samme. Arbejdet skal gøres, uanset hvornår du sælger ejendommen, og når du så har solgt ejendommen, er det blot små tilpasninger, der skal reguleres ift. de reelle salgsomkostninger mv.

Skatten er vigtig at få beregnet, så du har det fulde overblik over dit provenu ved salg af ejendommen. Ligeledes får du overblik over, om der reelt i ejendommen er friværdi til at betale skatten.

Er der skattepligtig avance, kan du ligeledes overveje, hvorvidt du vil geninvestere (hvis betingelserne herfor er opfyldt), hvorvidt du vil fortsættes på en virksomhedsordning og udskyde noget skat til senere, eller om du evt. vil indskyde ekstra på pension i salgsåret.

Alle overvejelser er meget væsentlige, og derfor er det vigtigt, at du i god tid har et overblik over skatten på din ejendom.

Sådan arbejder vi med din ejendomsavance

Vi har stor erfaring i at beregne ejendomsavancer, og vi vil derfor grundigt gennemgå og beregne ejendomsavancen på din ejendom.

Når vi har en beregning klar, mødes vi med dig, så vi sammen kan gennemgå dels beregningen, men især konsekvenserne ved et påtænkt salg. Her gennemgår vi, hvad salget kommer til at betyde for dig og din økonomi. Og vi gennemgår de muligheder, du har for at indbetale på pension, genplacere skatten mv.

Måske er du også interesseret i at læse om årsrapport og skatteregnskab, skatteoptimering, eller bogføring og momsudarbejdelse ?

Spørgsmål?

Karin Kristiansen

Karin Kristiansen

økonomikonsulent

Vi holder dig opdateret med relevant nyt for virksomhedsejere

Skriv dig op til STEPTOs nyhedsbrev og modtag nyheder og produktinformationer fra vores økonomiske eksperter. Du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik.