fbpx

Outsourcing af løn og lønkørsel frigiver tid i din daglige drift

“Spild ikke din tid på arbejdet med løn og lønkørsel. Vi hjælper dig, så du kan frigive tid til andre vigtige opgaver i din virksomhed”

– Lis Nørgaard, løn- og HR-konsulent

Løn og lønkørsel med Stepto

Bruger du også meget tid på lønudbetaling hver måned eller hver 14. dag? Vil du gerne kunne flytte nogle af dine arbejdstimer fra lønkørsel over til kerneopgaven i din forretning? Eller synes du de tekniske lønsystemer, der er nødvendige for udbetaling af løn, er svære og tidskrævende at navigere i?

Så lad os hjælpe.

Løn er noget af det mest sårbare og vigtige for dine medarbejdere, og derfor skal lønnen sidde i skabet og udbetalingen ske til tiden – hver gang.

Med outsourcing af løn står vi for hele eller dele af dit lønregnskab og indberetning af løn til SKAT, så du slipper for besværet og kan bruge din dyrebare tid på drift og udvikling af din virksomhed.

På denne side kan du læse om løn, og om hvordan du bedst får udbetalt løn til dine medarbejdere:

Outsourcing: Sådan kan vi hjælpe dig med lønudbetaling

En aftale om udlicitering af løn indebærer, at vi månedsvist eller hver 14. dag sender dig en påmindelse med en dato og en frist for indberetning af løn. Når du har indberettet lønnen til os, gennemfører vi selve lønkørslen for dig, så alle medarbejdere modtager deres løn korrekt og rettidigt.

Vi sørger for at oprette en aftale med Nets, hvilket sikrer, at lønnen automatisk bliver overført til medarbejdernes bankkonti, samt at lønnen indberettes korrekt til SKAT, ATP og feriepenge.

Det eneste, du selv står for, er således indberetning af løn til os. 

Så klarer vi resten.

 

Lønkørsel og lønudbetaling: udlicitering eller gør-det-selv?

Når man selv administrerer løn til medarbejderne, kræver det, at man skal kunne svare på spørgsmål om alt, der angives på en lønseddel – fra SKAT og ATP til feriepenge og så videre. Det er næsten forventeligt, at ens medarbejdere stiller spørgsmål til, hvordan de kan beregne sin trækprocent, og hvad den ferieberettigede løn dækker over.

Med andre ord kræver det altså mere end blot at kunne beregne udbetalt løn til medarbejderen. 

Dertil er der en række juridiske aspekter forbundet med løn og lønkørsel, og det giver derfor god mening at have en ekstern samarbejdspartner ved hånden. Med en aftale om lønkørsel hos os er du altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål – hvad enten de vedrører din egen eller en medarbejders løn.

Vi samarbejder med Visma DataLøn, og er der spørgsmål, vi ikke kan svare på, har vi mulighed for at trække på deres juridiske afdeling. Afhængigt af sagens kompleksitet kan du eller din medarbejder også modtage rådgivning direkte hos Visma DataLøns jurister. Der er altså en række fordele ved at lade os hjælpe med lønarbejdet.

Ønsker du alligevel selv at stå for lønkørsel i din virksomhed, har vi lavet nedenstående miniguide, der hjælper dig godt i gang.

Hvordan laver man løn?

Du kan godt vælge selv at stå for lønkørslen, herunder indberetning af løn til SKAT.  For at kunne lave løn til dine medarbejdere anbefaler vi, at du køber adgang til en digital lønløsning. 

Der findes flere forskellige løsninger på markedet, og fælles for de fleste er, at de sørger for automatisk og korrekt beregning af medarbejdernes A-skat og AM-bidrag, ligesom de automatisk indberetter oplysningerne til SKAT rettidigt, så du undgår bøder. 

Derudover sørger lønløsningerne også for selve udbetalingen til medarbejderens lønkonto. I Stepto bruger vi Visma Dataløn til lønkørsel og lønudbetaling, men for virksomheder med få ansatte kan mindre systemer som eks. Salary fint løse opgaven.

For at kunne lave selve lønkørslen skal du bl.a. have styr på:

 

 • Frist for indberetning af løn, så lønnen er tilgængelig på den rette dispositionsdato.
 • Er medarbejderen fastlønnet eller timelønnet?
 • Antal timer og timesats, hvis der er tale om timelønnet ansættelse.
 • Pensionsindbetaling (medarbejder- eller arbejdsgiverbetalt).
 • Evt. aktivering af frikort.
 • Evt. personalegoder (fri bil, fri telefon, internet, frokostordning mv.).
 • Evt. kørselsgodtgørelse.
 • Evt. modregning af aconto-løn.
 • Evt. afholdte feriedage for funktionærer.

Løn og overenskomst
– sådan hænger de sammen

Har du medarbejdere ansat på overenskomst, er der en række forhold at være opmærksom på. Overenskomsterne kan være med til at fastsætte løn- og arbejdsforholdene for dine medarbejdere på en række punkter, som er værd at have in mente i forbindelse med løn, som f.eks.:

 

 • Løn på helligdage.
 • Ferie med løn.
 • Løn under sygdom.
 • Løn under barsel.
 • Fuld løn under uddannelse, herunder voksenuddannelse med løn og løn for voksenlærling.
 • Elevløn.
 
Ovennævnte er blot nogle eksempler på, hvordan en overenskomst kan være med til at bestemme løn- og ansættelsesforholdene for dine medarbejdere. 

Priser for Steptos
lønkørsel

Vil du vide, hvad det koster at få lavet løn i din virksomhed? 

Så gå til siden priser og forretningsbetingelser , hvor vi har samlet priserne på alle ydelser, herunder HR-ydelser samt løn og lønkørsel. 

Kontakt
Lis Nørgaard

Lis Nørgaard

HR- og lønkonsulent