fbpx

Stiftelse og drift af selskaber

Vi hjælper dig til næste niveau – uanset om du skal til at stifte selskab
eller allerede er godt i gang. 

– Lars Søgaard, chefkonsulent & indehaver

Brug for hjælp?

Stiftelse og drift af selskaber

Står du over for stiftelsen af et selskab? Eller er du allerede godt i gang men har behov for rådgivning og sparring om, hvordan du kan optimere på driften? 

Så lad os hjælpe dig godt videre. Vi har stor erfaring i at hjælpe kunder med både stiftelse og drift af selskaber.

Hvad er fordelene ved et selskab?

Med et selskab afgrænser du risikoen til den indskudte kapital, med mindre du vælger at stille sikkerhed for selskabet. Det betyder, at risikoen ved at drive virksomhed ikke kan ramme personligt med mere end den indskudte kapital.

En stor forskel mellem et selskab og en personlig virksomhed er muligheden for  privatforbrug. I et selskab skal økonomien være adskilt til ejer og ledelse. Mulighederne for at hæve penge fra et selskab er som løn eller udbytte.

I en personlig virksomhed er der mulighed for at hæve penge løbende fra virksomhedens konti. Det opgøres efterfølgende, så der kan beregnes beskatning at hævede midler. Økonomien er på den måde blandet sammen.

Med et holdingselskab og et driftsselskab kan overskud udloddes skattefrit, hvis der ejes mindst 10 %. På den måde kan overskud ”sikres” i holdingselskabet, hvor det også kan investeres i andre aktiviteter. Ved salg af datterselskab kan overskuddet holdes i holdingselskabet, og salget er – ligesom udbytte – skattefrit, hvis der ejes mindst 10 %. Først når overskuddet ønskes udbetalt fra holdingselskabet, bliver der tale om personlig beskatning.

Kapitalkrav for at stifte selskab

Stiftelse af et selskab kræver kapital. Et selskab stiftes typisk som et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Et anpartsselskab kræver mindst en startkapital på 40.000 kr. 

Et aktieselskab kræver mindst en selskabskapital på 400.000 kr. 

Et aktieselskab kan dog stiftes med en delvis indbetaling på mindst 25% eller 100.000 kr.

Drift af et selskab ligner drift af en personlig virksomhed. I et selskab kan du afgrænse din risiko ved at drive virksomhed, da du som udgangspunkt ”kun” hæfter med den indskudte selskabskapital.

Hvem kan stifte et selskab?

Både fysiske og juridiske personer kan stifte et selskab. Juridiske personer er selskaber, interessentskaber og lignende. Der er ingen begrænsning for deltagere i et selskab. Ved stiftelse af holdingselskab og driftsselskab som datterselskab kan samme kapital benyttes til begge selskaber.

STEPTO A/S kan være behjælpelig med det administrative og evt. kontakt til advokat, men alle kan reelt stifte et selskab hos Erhvervsstyrelsen med den rette viden.

Kontakt Stepto nu

Hvilke krav er der til selskaber?

Selskaber skal opfylde og overholde en række krav fra det offentlige. Ved stiftelsen skal der udarbejdes stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog. Selskabets ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen som henholdsvis legale og reelle ejere. Disse oplysninger skal opdateres løbende. Hvert år skal selskabet desuden indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.  Årsrapporten indberettes som PDF og XBRL.

Selskaber er underlagt selskabsloven og må følge gældende regler. Ved flere ejere er det en sikkerhed for alle deltagende parter.

Hvordan beskattes et selskab?

Selskaber bliver beskattet som selvstændige enheder. Det betyder, at der opgøres et skattemæssigt resultat for hvert selskab. Overskud beskattes med 22 %, mens underskud kan modregnes i fremtidige overskud.

Hvis et selskab ejer over 50 % af et andet selskab, skal disse sambeskattes. Det gælder i situationen med et holdingselskab og et driftsselskab. Ved sambeskatning er det moderselskabet, der skal afregne den samlede skat. Det vil sige, at holdingselskabet afregner den samlede selskabsskat. I en sambeskatning kan selskaberne modregne underskud fra de øvrige selskaber.

Har du spørgsmål til de forskellige selskabsformer, så tøv ikke med at kontakte os

Måske er du også interesseret i at læse om investerings- og etableringsrådgivning eller finansieringsrådgivning.  

Spørgsmål?

Picture of Lars Søgaard

Lars Søgaard

chefkonsulent & indehaver

Vi holder dig opdateret med relevant nyt for virksomhedsejere

Skriv dig op til STEPTOs nyhedsbrev og modtag nyheder og produktinformationer fra vores økonomiske eksperter. Du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik.