fbpx
kontrollerede transaktioner

Alle hovedaktionærer skal nu oplyse særskilt om kontrollerede transaktioner med egne selskaber

Udgivet af: 

Lars Søgaard
Lars Søgaard
Chefkonsulent og indehaver

Fra og med indkomståret 2019 skal alle hovedaktionærer nu oplyse særskilt om kontrollerede transaktioner med egne selskaber.

Oplysningerne skal angives særskilt på den enkelte hovedaktionær senest d. 1/9-2020 for indkomståret 2019 og fremadrettet sammen med selvangivelsen. 

Manglende indberetning kan udløse bøder på op til kr. 5.000 pr. person.  

Det ændrede krav skyldes kort sagt, at SKAT har ophævet bagatelgrænsen på 5. mio. kr. for personers indgivelse af disse oplysninger. Bagatelgrænsen har medvirket, at det fleste har været undtaget for kravet, men med ophævelsen af grænsen skal alle hovedaktionærer altså nu oplyse om kontrollerede transaktioner.

Det nye oplysningskrav vil for mange indebære en forholdsvis stor arbejdsbyrde, ligesom det er vigtigt at komme i gang med foreberedelserne i god tid. 

Har du spørgsmål eller behov for hjælp, står vi i STEPTO naturligvis til rådighed.

 

Kontakt mig på tlf. 9636 5206 eller martin@stepto.dk. 

Gælder både hovedaktionærer og nærtstående

Den nye oplysningspligt gælder både dig som hovedaktionær og dine eventuelle nærtstående. 

En hovedaktionær er en aktionær, der alene eller sammen med andre nærtstående aktionærer ejer aktier eller anparter i selskabet og sammenlagt råder over 50% eller mere af aktiekapitalen eller stemmerne. Eventuelle indirekte ejerandele (ejerskab gennem personligt holdingselskab) skal tillægges i opgørelsen. 

Ved hovedaktionærens nærtstående forstås:
–    bedsteforældre
–    forældre
–    ægtefælle
–    biologiske børn og eventuelle adoptivbørn, børnebørn samt ægtefæller til disse
–    dødsboer efter ovennævnte

Hvad er en kontrolleret transaktion?

En kontrolleret transaktion er enhver handelsmæssig eller økonomisk forbindelse mellem hovedaktionær og selskaber, hvor hovedaktionæren har bestemmende indflydelse. 

De mest almindelige kontrollerede transaktioner er løn og udbytte. Disse er dog undtaget fra oplysningskravet og skal ikke oplyses særskilt. 

Kontrollerede transaktioner, der er omfattet kan f.eks. være: 
–    Mellemværender mellem selskabet og hovedaktionæren, samt forrentning heraf
–    Udlejning af ejendom, driftsmidler og lign. mellem hovedaktionær og selskab 
–    Hovedaktionærens køb af aktiver, varer eller tjenesteydelser fra selskabet

Oplysningspligten omfatter både faktiske og vederlagsfrie transaktioner. Alle kontrollerede transaktioner skal indberettes uanset beløbsstørrelse. 

Den nye oplysningspligt for personlige aktionærer gælder også, selvom selskabet allerede har afgivet tilsvarende oplysninger i oplysningsskemaet, og uanset om hovedaktionæren har haft kontrollerede transaktioner eller ej.

Hvad gør du?

Alle hovedaktionærer skal udfylde og indsende skema 05.021, som kan hentes via SKAT. Når du downloader skeamet, vil du i fane 2 kunne finde en vejledning til udfyldning af de enkelte felter. 

Udfyldelsen af oplysningsskemaet vil i mange tilfælde kræve, at hovedaktionærens revisor bliver involveret, da de anvendte begreber adskiller sig væsentligt fra begreberne for fysiske personer. 

Den skærpede oplysningspligt medfører desværre, at arbejdet med at udfylde og indsende oplysningsskemaet bliver mere tidskrævende end hidtil. Ikke mindst fordi det for mange vil være forbundet med indledende afklaringsopgaver.  

Vi anbefaler derfor, at du indleder arbejdet med at afklare kontrollerede transaktioner i god tid inden fristen for indsendelse af oplysningsskemaet.

Vi hjælper som sagt meget gerne. 

Alle nærtstående aktionærer bør få udarbejdet og indsendt skemaet hurtigst muligt for at undgå bøder. Underret derfor hurtigst muligt eventuelle medaktionærer om den nye oplysningspligt og få aftalt, hvem der sørger for den rettidige indsendelse. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde blanket 05.021 eller dit oplysningsskema, så tøv ikke med at kontakte mig: 

Del denne nyhed i dit netværk
Nyheder direkte i din indbakke?

Vi holder dig opdateret om nyt inden for virksomhedsdrift og -økonomi.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag en email, så snart vi har nyt. 

Du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik. 

Vi holder dig opdateret med relevant nyt for virksomhedsejere

Skriv dig op til STEPTOs nyhedsbrev og modtag nyheder og produktinformationer fra vores økonomiske eksperter. Du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik.