fbpx

ESG-rådgivning

“ESG er en investering i din virksomheds fremtid. Vis interessenter og omverdenen, at du driver din virksomhed ansvarligt i dag, og du står stærkere i morgen”.

– Mads Østergaard, junior/-økonomikonsulent og ESG-rådgiver

ESG er en investering i din virksomheds fremtid

I de kommende år vil finansielle samarbejdspartnere, forbrugere og andre interessenter have stigende fokus på både den bæredygtige udvikling og den økonomiske robusthed på din bedrift.

At være synlig om dine tiltag for at udvise ansvar udad- og indadtil bør derfor være en central del af din langsigtede forretningsstrategi. 

Her kommer ESG ind i billedet.  

 

Hvad er ESG?

ESG – environmentalsocial and governance – er et rammeværktøj, der hjælper interessenter til at forstå, hvordan en virksomhed håndterer muligheder og risici i relation til klima, social ansvarlighed og ledelse.

Med andre ord beskriver ESG-arbejdet dine og din virksomheds tiltag for at tage hensyn til klima, miljø, medarbejdere, bestand og lokalsamfund samt udvise ansvarlig virksomhedsledelse. Viser du interessenter og øvrige omverden, at du driver din virksomhed ansvarligt, står du stærkere i fremtiden.

Dansk landbrug gør allerede i dag mange tiltag, så ESG handler først og fremmest om at få nedskrevet de allerede eksisterende tiltag, så de bliver synlige for omverden. Det behøver med andre ord ikke at være et stort og uoverskueligt arbejde at komme i gang med ESG. Dog skal der også fokus på, hvordan du påtænker at arbejde med ansvarlig udvikling af din virksomhed fremadrettet.

Vi vil fra Steptos side gerne hjælpe vores kunder med at forholde sig til ESG, så det fremadrettet kan blive indarbejdet i budgetter og ledelsesberetningen i årsrapporten. Ønsker du at få en hel ESG-rapport, der stemmer overens med din virksomheds strategi, er vi selvfølgelig også behjælpelige med det.

Hvordan kan du arbejde med ESG i din virksomhed?

Når en virksomhed arbejder med ESG-kriterierne, vil den have fokus på at forbedre sin performance inden for de tre områder: miljø, sociale forhold og governance. 

 

Dette kan f.eks. indebære at:

 • implementere miljøvenlige teknologier i produktionen
 • støtte lokalsamfundet gennem frivilligt arbejde eller donationer
 • at forbedre deres ledelses- og styringsstruktur for at sikre en højere grad af åbenhed og gennemsigtighed. 
 
Målet med at arbejde med ESG-kriterierne er at skabe værdi for virksomheden på lang sigt, både økonomisk og ikke-økonomisk. Dette kan f.eks. ske gennem at forbedre virksomhedens omdømme og tiltrække investorer, der ønsker at støtte bæredygtige virksomheder.

ESG i landbrug

For landbrug har vi samlet en række konkrete indsatsområder, som kan være relevante at inddrage i sit ESG-arbejde og -afrapportering. 

Hvilke virksomheder bør have en ESG-strategi, og hvad kan den indeholde?

Alle virksomheder – store som små – bør have et fokus på ESG. 

Som nævnt skal det ikke gøres sværere, end det er, og hver enkelt virksomhedsejer er på sit niveau. Et godt sted at starte er at belyse relevante ESG-punkter i virksomhedens årsrapport og budgetter. 

Ønsker du at gøre mere ud af det og lægge en egentlig ESG-strategi, er et naturligt næste skridt at få udarbejdet og nedskrevet relevante handlingsplaner for de forskellige indsatsområder i samarbejde med fagkonsulenter og økonomikonsulenter. Her kan vi naturligvis være behjælpelige.  

Hvordan rapporterer du på dit ESG-arbejde?

Inden for hvert af de 3 områder environment, social og governance er fastsat en række målepunkter, som du rapporterer på: 

Environment (miljødata)

 • CO2-emission, scope 1 (ton): den direkte udledning, som måles på din virksomheds egne faciliteter, køretøjer mv.
 • CO2-emission, scope 2 (ton): dine eventuelle underleverandørers udledning
 • Energiforbrug (GJ)
 • Vedvarende energiandel (%)
 • Vandforbrug (m3)

 

Social (sociale data)

 • Fuldtidsarbejdsstyrke (FTE)
 • Kønsdiversitet (%)
 • Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag (%)
 • Lønforskel mellem køn (gange)
 • Medarbejderomsætningshastighed (%)
 • Sygefravær (dage/FTE)
 • Fastholdelse af kunder (%)
 

Governance (ledelsesdata)

 • Bestyrelsens kønsdiversitet (%)
 • Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder (%)
 • Lønforskel mellem CEO og medarbejdere (gange)

Kontakt Stepto

Vil du vide mere om ESG, og hvordan du kan komme i gang med at arbejde med og rapportere på ESG, så tøv ikke med at kontakte ESG-rådgiver Mads Østergaard på mads@stepto.dk eller tlf. 9636 5231

Du kan også udfylde formularen nedenfor, og så vil vi kontakte dig snarest muligt. 

Spørgsmål?

Picture of Mads Østergaard

Mads Østergaard

økonomikonsulent og ESG-rådgiver

Author